Taşıt Sigortası

Tüm araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu taşıt sigortasında yasalarca belirlenen bazı hükümler yer almaktadır. Bu taşıt sigortasının genel olarak hangi kapsamda yarar sağladığını gösteren en büyük unsurlardan bir tanesidir.

Ülkemizde taşıt sigortası yaptırmak zorunludur. Bu sigortanın kapsamında,

 • Kaza sırasında oluşabilecek hasarları,
 • Maddi zararları,

gibi durumlarda bir güvence sağlamaktadır. Bu yüzden sigorta yaptıran her bir araç sahibi, hasar görmüş olduğu aracının güvencesini sağlayarak bir takım parayı sigortadan alabilmektedir. Taşıt sigortasının genel kapsamında sigortası yapılan aracın maddi zararı ödenmez, diğer aracın zarar verdiği aracın masraflarını karşılamaktadır.

Taşıt Sigortasının Süresi ve Yenilenmesi

Türkiye’de tüm araçların zorunlu taşıt sigortasının yaptırılması gerekmektedir. Bunun sebebi güvencedir ve kanunlara uygunluktur. Bu nedenle taşıt sigortası olmayan bir araç, trafikte eğer durdurulursa araç bağlanır. Sonrasında araca trafik polisleri tarafından el konulur ve şubeye götürülür. Bu yüzden de araç sahibinin, aracını geri alabilmesi için;

 • Ceza ödemesi,
 • Sigortasını yaptırması,
 • Aracın otoparkta durduğu süresinin ücretinin ödenmesi
 • Diğer gerekli işlemleri adım adım uygulatması gerekmektedir.

Araç SigortasıBöylece araç gerekli cezai yaptırımlardan ve ücretler ödendikten sonra alınabilmektedir. Fakat her halükarda bir aracın sigortasının yapılması her bakımdan güvenceyi yansıtmaktadır. Bu nedenle tüm araç sahiplerinin araçlarının zorunlu trafik sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu sayede trafikte araçlarını kullanarak herhangi bir sorun yaşamadan yollarına devam edebilmektedirler.

Tüm araç sahipleri için zorunlu olan taşıt sigortasında birçok hasar tespiti, maddi zararlar ve tedavi masrafları gibi durumlarda, sigortalının masrafları, sigorta tarafından ödenmektedir. Yaşanan bir sorun ve kaza durumunda sigorta poliçesinde belirtilen hususlara uygun olarak bir teminat ödemesi yapılmaktadır.

Teminat ödemeleri kişinin maddi-ölüm-sakatlık-tedavi masraflarının ödenmesini gerekli kılar. Belirli bir ölçü ve sınıra kadar ödemeler sigorta tarafından güvence altına alınmaktadır. Bu sayede sigortalı karşı tarafa, sigorta güvencesi kapsamında belirli bir ödeme yapmaktadır. Fakat bu ödeme teminatı belirli olan hususlarda karşı tarafın gördüğü hasar, ölüm, tedavi masraflarına göre bir desğerlendirme ile yapılmaktadır.

Taşıt Sigortasında Sigortalının Durumu

Taşıt sigortasına sahip olan bir kişiye, karşı taraf dava açabilmektedir. Bu davalarda taşıt sigortası teminatları dahilinde;

 • Tüm dava masrafları,
 • Avukatlık ücretleri,
 • ve diğer bazı ödemeler

sigorta tarafından karşılanmaktadır. Bu tarz davalarda sigortalının cebinden para çıkmamaktadır. Sadece sigorta kapsamında belirli teminatlar baz alınarak, bazı kurallar dahilinde işlem yapılmaktadır.

Bu nedenle ülkemizde her bir araç sahibinin sigorta güvencesinden yararlanması gerekmektedir. Bu 2918 sayılı kanun ile zorunlu hale getirilmiştir. Sonuç olarak her bir araç sahibi taşıt sigortası yaptırmalıdır. Yaptırmadığı takdirde,

 • Aracına el konulur,
 • Yasal olarak ceza kesilir,
 • Sürücü aracına gerekli müdahaleleri ve izinleri almadan aracını geri alamaz.

Bu nedenle kanun kapsamında sigortanın doğru bir şekilde yerine getirilerek yaptırılması gerekmektedir.

Türkiye’de araç sahibi olan her bir vatandaşın, taşıt sigortasını 2918 sayılı kanun üzerinden yaptırması gerekmektedir. Bu sigorta güvencesinde ve diğer insan haklarının doğru bir şekilde karşılanması bakımından düzenlenen bir yasal sigortadır. Taşıt sigortasının belirli bir teminatı, ödenen tutarları ve kapsamı bulunmaktadır. Bu nedenle her bir vatandaş;

 • Taşıt sigortasını araç sahibi olduğunda yaptırmak zorundadır.
 • Sigortasının primlerini düzenli olarak ödemesi gerekmektedir.
 • Sigortasının takibini iyi yapmalı ve süresi dolduğu zaman yeniletmelidir.

Tüm bu hususlar taşıt sigortasının ana başlıklarını oluşturmaktadır. Bireylerin daha iyi bir şekilde yararlanabilecekleri hizmetlerde, herhangi bir sorun ya da pürüz yaşanmadan sigorta kapsamından faydalanmaktadırlar. Ayrıca primlerde aracın kayıtlı olduğu il, modeli ve diğer özellikleri araçların primlerinde farklılık gösterebilmektedir.

Taşıt Sigortasında Hasar Tazminatı Ödemesi

Hasar tazminatı ödemesi taşıt sigortasının tam olarak devreye girdiğini gösteren hususlardandır. Burada önemli olan sigorta şirketine gerekli belgeler ile gitmektir. Sonrasında yasal bir hizmet içerisinde gerekli adımlar uygulanarak hasar tazminatı 8 iş günü içerisinde ödenmektedir.

Belgelerin doğru bir şekilde sigortaya teslim edilmediğinde gecikmeli bir ödeme yapılmaktadır. Bu yüzden sigorta şirketine tazminat ödemesi için başvurunun zamanında yapılması gerekmektedir. Böylece 8 iş günü yasal olarak devreye girecek ve bu gün içerisinde tazminat ödemesi yerine getirilmektedir.

Bu sayede sigorta kapsamında belirli limitler ölçütünde maddi, sakatlanma ve ölüm, tedavi masrafları karşılığında bir ödeme yapılmaktadır.