Sağlık Sigortası

Saglik_Sigortasi

Tüm insanlar daha iyi bir yaşam için sağlık sigortası bazı hallerde yaptırmak zorundadırlar. Bu zorunluluk sadece Türk vatandaşlarına getirilmiştir ve 5510 sayılı kanunun Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanunun 60. maddesine uygun olarak belirlenmiştir.

Sağlık sigortasının genel hizmetinde sağlık güvencesi olmayan kişilerin, sağlık imkanlarından yararlanabilmesini imkanlı kılmıştır. 01.01.2012 yılında yürürlüğe girmesi ile birçok kişinin sağlık imkanlarından yararlanabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Kimler GSS Kapsamından Yararlanabilmektedirler.

Genel sağlık sigortası GSS olarakta çok anılmaktadır. Genel manada birçok vatandaşın sağlık imkanlarından yararlanabilmesini sağlayan sağlık sigortası, pek çok açıdan kişilerin daha iyi imkanlara erişebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle ülkemize yasalar çerçevesinde sağlık sigortası kapsamına giren bazı kişiler bulunmaktadır. Bu kapsamda yer alan kişiler;

  • Kamu dairelerinde çalışanlar,
  • Hizmet amacı ile, bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler,
  • Hizmet akdine bağlı olmadan kendi nam ve hesabına çalışanlar,
  • Köy ve mahalle muhtarları,
  • İsteğe bağlı olarak sigortalı olan kişiler

GSS kapsamına girmektedir. Böylece yasalara uygun bir şekilde, sağlık güvencesi olmayan herkes belirli bir prim ödemesi karşılığında sağlık sigortasının sunduğu tüm hizmetten yararlanabilmektedirler.

Kimler GSS Kapsamı Dışındadır

Sağlık sigortası kapsamı olan kişilerde emekli sandığı, özel banka ve borsa çalışanları GSS dışında sayılmaktadırlar. Ayrıca,

  • Ülkemizde 1 yıldan daha az kalanlar, Turistler,
  • Milletvekilleri eş ve çocukları

bu kapsamın dışında yer almaktadır.

Genel sağlık sigortası ülkemizde 2012 yılından itibaren yasal olarak hizmete dahil edilmiştir. Birçok vatandaşın sağlık güvencesinden ve imkanlarından yararlanmalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda pek çok insan, hastane ve ilaç masraflarında devlet katı payından da epey bir yararlanmaktadırlar. Ayrıca sağlık güvencesi olmayan tüm vatandaşlarında, sağlık imkanlarından yararlanabilmelerinde yardımcı olmaktadır.

Sağlık Sigortasında Primler

Bir prim, gelir testi yaptıran kişilere göre belirlenmektedir ve bu prim belirli esaslara göre belirlenmektedir. Ülkemizde milletvekilleri, 1 yıldan az süreli dışında kalan ve borsa, emekli sandığı, özel banka çalışanları dışındaki vatandaşların sağlık sigortasından yararlanmaları gerekmektedir. Bunun içinde belirli bir primin bankalara giderek ödenmesi şarttır.

Prim detaylarında herkese göre ve aylık gelir miktarına göre bir düzenleme yapılmaktadır. Eğer sigortalı olarak çalışmaların dışındaki vatandaşlarında bu genel sağlık sigortası primini ödemesi gerekmektedir. Prim ödenmezse,

  • Vatandaş tüm hastane masraflarını kendi cebinden öder,
  • İlacı doğrudan devlet aracılığı olmaksın normal değerinden öder,

Kısacası tüm sağlık masrafları kişinin kendisi uygulaması gerekmektedir. Buna ek olarak, sağlık sigortası primi ödemek zorunda olan ve bunu ödemeyen kişilerinde borcu birikmektedir. Bu biriken borçta gecikme zamı eklenerek çok daha yüksek miktarlara çıkabilmektedir. Bu nedenle, primlerini düzgün bir şekilde ödeyen yada sigortalı olarak çalışan kişiler devlete bağlı ve özel hastaneler dahil sağlık imkanlarının tümünden belirli düzenlemelere göre yararlanabilmektedirler.